Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Asuinhuoneiston kunnossapitovastuu ja muutostyöt (Rovaniemen HO 29.12.2019)

Asunto-osakeyhtiössä oli toteutettu vuosina 2014-2015 linjasaneeraus. Linjasaneerauksen aikana yksi asunto-osakeyhtiön asukkaista oli rakentanut makuuhuoneena käytetystä huoneesta saunan yhteydessä olevan kylpyhuoneen. Asukas oli käyttänyt muutostyössään samaa suunnittelijaa ja samaa urakoitsijaa, kuin yhtiö oli linjasaneerauksessaan. Asukkaan kylpyhuoneen katossa ilmeni muutostyön jälkeen kosteusvaurio. Yhtiö korjasi kosteusvaurion asukkaan huoneistossa, kun asukas ei itse tähän suostunut. Yhtiö nosti tämän jälkeen vahingonkorvauskanteen asukasta vastaan kosteusvauriosta.

Yhtiön mukaan asukas oli rakennuttanut rakennussuunnitelmien vastaisesti uuteen kylpyhuoneeseen alaslasketun katon. Tämän alaslasketun katon sisään tuulettumattomaan tilaan oli jäänyt asukaan huoneiston yläpuolella sijaitsevan huoneiston saunan korvausilmakanava, joka oli kondensoitunut ja kerryttäen rakenteisiin kosteutta aiheuttanut kosteusvaurion. Asukas vastusti kannetta. Hänen mukaansa aiheutuneen kosteusvaurion syy oli korvausilmaputken puutteellinen eristys. Korvausilmaputken kunnossapitovastuu oli yhtiöllä ja hän oli reklamoinut asiasta yhtiölle tuloksetta jo vuonna 2012. Asukas myös katsoi, että hänen teettämänsä työ ei ollut ollut erillinen muutostyö, vaan koko rakennusta koskevan linjasaneerauksen yhteydessä toteutettu muutostyö. Käräjäoikeus katsoi kosteusvaurion olleen asukaan vastuulla ja tuomitsi asian asunto-osakeyhtiön hyväksi. Asiasta valitettiin hovioikeuteen.

Hovioikeus totesi, että asunto-osakeyhtiölain mukaisesti yhtiö vastaa lähtökohtaisesti huoneiston rakenteeksi luokiteltavasta katosta. Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Muutosten on kuitenkin oltava huoneiston käyttötarkoituksen mukaisia ja osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja saattaa olla vastuussa muutostöiden aiheuttamista, myös talon rakenteisiin kohdistuneista vaurioista, jotka ovat johtuneet osakkeenomistajan viaksi luettavasta huolimattomuudesta.

Hovioikeus totesi, että A oli itse suunnitellut ja toteuttanut muutostyön. Muutostyö katsottiin linjasaneerauksesta erilliseksi siitä huolimatta, että se oli toteutettu samaan aikaan ja samojen ihmisten toimesta. Hovioikeus katsoi myös riittävästi selvitetyksi, että vahinko oli aiheutunut asukkaan muutostyön seurauksena. Jos muutostyö olisi toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti, ei kosteusvahinkoa olisi tässä tilanteessa syntynyt. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hovioikeus katsoi asukaan olevan vastuussa kosteusvauriosta ja vahingonkorvausvelvollinen.