Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Oikeuskäytäntöä

Oheisten oikeustapausten kautta pääset tutustumaan asunto- ja kiinteistökauppariitoihin liittyvään problematiikkaan sekä saat tiivistetyssä muodossa tiedon, miten tuomioistuin on tapauksia arvioinut.

Kunnianvastainen ja arvoton menettely
(Turun hovioikeus 18.5.2021)
Salaisen virheen merkittävyys
(Rovaniemen HO 23.4.2021)
Kunnianvastainen ja arvoton menettely
(Helsingin HO 28.1.2021)
Ostajien tarkastusvelvollisuus ja kosteusmittaus
(KKO 2020/23)
Kohtuullinen reklamaatioaika ja talossa asuminen
(Vaasan HO 19.5.2020)
Vastuunrajoitusehto ja kaupan purku
(Helsingin hovioikeus 7.4.2020)
Salainen virhe, kaupan purku, kivihiilipiki
(KKO 2019/41)
Ostajien tarkastusvelvollisuuden laajuus
(KKO 2019/16)
Kanteen nostaminen ajoissa 
(KKO 2018:38)
Vahingonkorvausvelan vanhentuminen
(KKO 2016/98)
Reklamaation tekeminen ajoissa
(KKO 2016/69)
Väittämistaakka
(KKO 2016/47)
Kuntotarkastus ja ostajan selonottovelvollisuuden laajuus
(I-SHO 2016:9)
Kuntotarkastajan vastuu puutteellisesta kuntotarkastuksesta
(I-SHO 2016:1)
Osakkeenomistajan muutostyö ja kunnossapitovastuu
(KKO 2015/87)
Kaupan purkaminen laatuvirheen perusteella
(KKO 2015/58)
Reklamaatio-oikeus virheiden korjaamisen jälkeen
(Helsingin hovioikeus 4.11.2015)
Vuokralaisen vastuu vesivahingosta
(Helsingin hovioikeus 10.8.2015)
Vahingonkorvaukset kosteusvaurioista
(Vaasan hovioikeus 23.6.2015)
Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus vesivahingosta
(Helsingin hovioikeus 26.5.2015)
Huoneiston vuokraajan vastuu vesivahingosta
(Helsingin hovioikeus 23.4.2015)
Hinnanalennuksen määrä ja tasonparannuksen osuus
(Turun hovioikeus 27.2.2015)
Kiinteistön kaupan virheeseen liittyvän sopimuksen tulkinnasta
(KKO 2014/70)
Ennakkotarkastusvelvollisuus ja kaupan purkaminen 
(Rovaniemen hovioikeus 10.12.2014)

 

 

Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu kiinteistönkaupassa
(Vaasan hovioikeus 18.11.2014)
Hinnanalennus vai kaupan purku? 
(Turun hovioikeus 24.10.2014)
Kotitalousvähennyksen vaikutus vahingonkorvauksiin
(Itä-Suomen hovioikeus 10.4.2014)
Kaupan purkaminen ja vahingonkorvaus asuntolainan korosta 
(Turun hovioikeus 19.6.2014)
Kaupan purkuun oikeuttava korjauskustannusten määrä 
(Vaasan hovioikeus 07.04.2014)
Myyjän oikeus tutustua virheisiin
(Vaasan hovioikeus 20.11.2013)
Vastuu asunnon rakennevirheistä
(Turun hovioikeus 8.11.2013)
Ostajan tarkastusvelvollisuus ja myyjän menettely
(Itä-Suomen hovioikeus 29.8.2013)
Kunnianvastainen menettely
(Vaasan hovioikeus 17.4.2013)
Vastuunrajoitusehdon merkitys elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa
(KKO 2012/72)
Kauppakirjan ehdon sitovuus maaperän puhdistusasiassa
(KKO 2012/1)
Asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan vastuun jakautuminen
(Vaasan hovioikeus 25.10.2012)
Ostajan erityinen selonottovelvollisuus ja vastuunrajoitusehdon yksilöinti
(Vaasan hovioikeus 8.2.2012)
Kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedonantovelvollisuus
(KKO 2009/81)
Käsirahan palautus
(KKO 2009:49)
Vastuunrajoitusehdon riittävä yksilöinti
(KKO 2009:31)
Hinnanalennuksen määrä, tarpeelliset korjauskustannukset
(Rovaniemen hovioikeus 4.6.2009)
Reklamaation myöhästyminen
(KKO 2008/8)
Reklamaation myöhästyminen
(Turun hovioikeus 10.10.2006)
Kauppakirjaan otetun vastuunrajoitusehdon vaikutus
(KKO 2004/78)
Vallintavirheen olemassaolon arviointi
(KKO 2001/74)
Sopimussakko hallinnanluovutuksen viivästyessä
(KKO 2001/27)
Vakuutuskorvauksen vaikutus hinnanalennusvaatimukseen
(KKO 2001/18)