Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Reklamaation myöhästyminen (KKO 2008/8)

Tapauksessa KKO 2008:8 korkein oikeus otti kantaa siihen, olivatko ostaja laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa ja siten menettänyt oikeutensa vedota kaupan kohteen virheisiin.

Antti oli ostanut kiinteistön. Kaupan jälkeen paljastui, että kaupan kohteessa oli paljon erilaisia laatuvirheitä. Antti totesi kanteessaan, että myyjät olivat laiminlyöneet tiedonantovelvollisuuttaan sekä antaneet osin virheellistä tietoa. Antti vaati, että myyjät velvoitetaan suorittamaan hinnanalennusta ja vahingonkorvausta.

Maakaaressa on säännöksiä siitä, miten virheistä tulee ilmoittaa eli miten reklamaatio tulee tehdä, jotta ostaja ei menettäisi oikeuttaan vedota virheeseen. Näissä säännöksissä on muun muassa todettu, että reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa ja myyjälle on annettava tilaisuus todeta virheiden olemassaolo ja niiden vaikutukset. Antti kuitenkin aloitti virheiden korjaamisen heti ja ilmoitti virheistä myyjille vasta kun vanha rakennus oli purettu ja uusi talopaketti oli pystytysvaiheessa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että reklamaatiovelvollisuus oli laiminlyöty, ja tämän vuoksi Antin vaatimukset hylättiin.

Asia tuli korkeimman oikeuden ratkaistavaksi ja tarkasteltavana oli se, mikä merkitys rakennuksen purkamisella oli reklamaatiovelvollisuuden kannalta. Korkein oikeus lausui, että Antin olisi pitänyt ilmoittaa väitetyistä virheistä kohtuullisessa ajassa niiden havaitsemisesta ja joka tapauksessa ennen kuin rakenteet oli purettu kokonaan. Korkeimman oikeuden mukaan on selvää, että jos rakennuksen purkaminen on ollut väitetyin tavoin välttämätöntä virheiden korjaamiseksi, virheiden ja niiden merkityksen on täytynyt olla Antin tiedossa jo ennen kuin rakennuksen purkamiseen ryhdyttiin.

Koska asiassa ei ollut selvitetty eikä voitu enää päätelläkään, että myyjät olisivat menetelleet kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti kauppaa tehtäessä, reklamaation tekemiselle oli määräaika. Korkein oikeus totesi ratkaisunaan, että Antti oli toiminnallaan laiminlyönyt oikea-aikaisen virheilmoituksen tekemisen ja tämän vuoksi hän oli menettänyt oikeutensa vedota väitettyihin kaupan kohteen virheisiin.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2008/20080008