Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu kiinteistönkaupassa (Vaasan HO 18.11.2014)

Vaasan hovioikeuden 18.11.2014 antamassa ratkaisussa arvioitiin kiinteistönvälitysliikkeen vastuuta sen välittämän kiinteistön homevaurioista. Tapauksessa ostajat olivat ostaneet loppuvuodesta 2008 omakotitalokiinteistön. Kiinteistön myyjä oli ostanut talon vain puoli vuotta ennen sen myymistä ostajille. Kiinteistöllä asumisen aikana ostajien lapsi oli alkanut oireilemaan ja ostajat olivat löytäneet talosta homevaurioita.

Ostajat nostivat kanteen ensin myyjää kohtaan ja tämä velvoitettiin yksipuolisella tuomiolla maksamaan hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Ostajat tämän jälkeen nostivat kanteen kiinteistön kaupassa mukana ollutta kiinteistönvälitysliikettä kohtaan vaatien heitä maksamaan vahingonkorvauksia yhteisvastuullisesti myyjän kanssa, koska katsoivat että välitysliike oli tietoisesti jättänyt kertomatta talon kosteusvaurioista.

Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain mukaan välittäjän on suoritettava välitystehtävä hyvää välitystapaa noudattaen ja pitäen huolta molempien osapuolten eduista. Välitysliike on velvollinen antamaan toimeksiantajan vastapuolelle kaikki tarpeelliset tiedot kaupan päättämisen perustaksi. Jos näiden tietojen oikeellisuutta on aihetta epäillä, on välitysliikkeen varmistuttava niiden oikeellisuudesta.

Kun myyjä osti kiinteistön vuoden 2008 toukokuussa, kiinteistöllä suoritettiin kuntotarkastus. Kuntotarkastuksen yhteydessä todettiin laajoja kosteusvaurioita. Myyjä suoritti pintaremontteja omistusaikanaan, mutta ei mitään sellaista mikä poistaisi kosteusvauriot. Välitysliike oli laatinut kauppakirjan myyjän ostaessa kiinteistön vuoden 2008 toukokuussa. Välitysliikkeen katsottiin tulleen tietoiseksi kiinteistön ongelmista tässä vaiheessa, koska kauppakirjassa oli selostettu kuntotarkastuksen sisältö.

Hyvä välitystapa edellyttää, että tällaisessa tapauksessa välitysliikkeen tulee selvittää, onko kuntotarkastusraportin vaatimat toimenpiteet suoritettu ennen kuin taloa aletaan myydä eteenpäin. Välitysliike ei ollut tällaista selvitystä tehnyt. Välitysliikkeen mukaan kuntotarkastusraportin sisältö oli selostettu ja raportti oli annettu ostajille kaupantekotilaisuudessa. Ostajien mukaan kuntotarkastusraporttia ei ole käyty läpi kaupantekotilaisuudessa. Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että välitysliike olisi toiminut virheellisesti, vaikka kuntotarkastusraportti olisikin luettu kaupantekotilaisuudessa, koska ostajille pitää antaa riittävä aika tutustua tällaisiin asiakirjoihin. Riittävänä aikana voidaan pitää 2-3 päivää.

Näiden seikkojen takia käräjäoikeus tuomitsi välitysliikkeen maksamaan vahingonkorvauksia ostajille. Välitysliike valitti asiasta hovioikeuteen. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut asiassa. Hovioikeus laski tuomitun vahingonkorvauksen määrää, mutta piti tuomion muuten voimassa.