Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kauppakirjan ehdon sitovuus maaperän puhdistamisasiassa (KKO 2012:1)

Tapauksessa KKO 2012:1 korkein oikeus otti kantaa siihen, oliko kiinteistön myyjän ja ostajan välinen kauppaehto sitova tilanteessa, jossa maaperän puhdistustarve on kaupanteon jälkeen osoittautunut huomattavasti ennakoitua laajemmaksi.

Esimerkki Oy osti teollisuuskiinteistön Malli Oy:ltä ja kauppaan liittyvänä ehtona Malli Oy sitoutui poistamaan kustannuksellaan teollisuuskiinteistön maaperän epäpuhtaudet. Kauppakirjassa viitataan insinööritoimiston laatimaan maaperätutkimukseen ja kustannusarvioon, jonka mukaan puhdistuskustannukset ovat 119 200 markkaa. Kaupanteon jälkeen ilmeni, että maaperä oli huomattavasti pahemmin saastunut kuin mitä insinööritoimiston tutkimuksesta kävi ilmi. Maaperän puhdistuskulujen arvioitiin olevan 1,5-4 miljoonaa markkaa.

Esimerkki Oy vaati, että Malli Oy:n on suoritettava ympäristöviranomaisten vaatima (insinööritoimiston selvitystä huomattavasti laajempi) maaperän puhdistus, koska se on kauppakirjassa sitoutunut puhdistamaan maaperän kustannuksellaan. Toisin kuin käräjäoikeus ja hovioikeus, korkein oikeus katsoi, että kauppakirjaan liitetyistä selvityksistä oli havaittavissa millä edellytyksillä ja missä laajuudessa Malli Oy on tarkoittanut maaperän puhdistukseen sitoutua. Aivan toisen sisältöiseen puhdistamisvelvoitteen vahvistaminen ei ollut perusteltua. Korkein oikeus päätyi lopputulokseen, jonka mukaan Malli Oy vapautetaan velvollisuudesta ryhtyä kauppakirjan ehtojen perusteella ympäristöviranomaisten hyväksymiin toimenpiteisiin.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=KKO%202012%3A1