Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Reklamaatio-oikeus virheiden korjaamisen jälkeen (Helsingin HO 4.11.2015)

Helsingin hovioikeuden 4.11.2015 antamassa ratkaisussa arvioitiin, olivatko ostajat menettäneet oikeutensa reklamoida kiinteistön virheistä. Keskeinen ongelma asiassa oli, että ostajat olivat korjanneet virheet ennen kuin olivat reklamoineet myyjille.

Ostajat ostivat huhtikuussa 2012 kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1990 rakennettu omakotitalo. Kiinteistön kahdesta myyjästä toinen oli muuttanut pois kaksi vuotta ennen kauppaa keskinäisten riitaisuuksien vuoksi. Asuttuaan muutaman viikon talossa ostajat huomasivat merkkejä kosteusvauriosta. Epäilyksen pohjalta he ottivat yhteyttä rakennusalan ammattilaiseen, joka suoritti talossa tarkempia tutkimuksia.

Tutkimukset paljastivat laajoja kosteusvaurioita, joiden alkuperänä oli lastulevyn käyttäminen laatoituksen pohjana. Vaurioituneet rakenteet purettiin ja niiden korjaustyö aloitettiin heti purun jälkeen. Virheestä reklamoitiin lokakuussa 2012, kun korjaustyöt olivat jo loppusuoralla.

Ostajat nostivat asiasta kanteen käräjäoikeuteen vaatien hinnanalennusta kiinteistön laatuvirheen takia. Myyjien vastauksen mukaan ostajat olivat menettäneet oikeuden vedota virheisiinsä, koska reklamaatio oli tehty vasta korjaustöiden suorittamisen jälkeen. Myyjien oli tämän takia mahdoton selvittää mahdollisia virheitä.

Käräjäoikeus totesi, että kohtuullinen reklamaatioaika ei määräydy pelkästään sen ajan perusteella, joka on kulunut virheen havaitsemisesta siitä ilmoittamiseen. Vaikka reklamaatio tapahtuisikin pian virheen havaitsemisen jälkeen, se voi olla myöhästynyt, jos ostaja on korjannut kohteen ennen kuin myyjällä on ollut mahdollisuus tutustua väitettyihin virheisiin. Virheisiin tutustuminen on tärkeää myyjän oikeussuojan täyttämisen kannalta. Poikkeuksena voidaan pitää tilanteita, joissa korjaustarve on erityisen kiireellinen.

Ostajat olivat perustelleet kiireistä korjausta sillä, että talo piti saada asuttavaan kuntoon nopeasti. Ostajat eivät kuitenkaan olleet antaneet selvitystä siitä, miksi myyjille ei ole voitu antaa mahdollisuutta tutustua virheisiin kiireisestä aikataulusta huolimatta. Näillä perustein käräjäoikeus katsoi, että reklamaatiota ei ollut tehty kohtuullisessa ajassa ja ostajat olivat menettäneet oikeutensa vedota virheisiin.

Ostajat valittivat asiasta hovioikeuteen. He vetosivat valituksessaan siihen, että reklamaatiota ei voitu tehdä ennen kuin vauriot olivat kokonaisuudessaan selvillä ja siihen, että myyjien tutustuminen virheisiin ennen korjausta olisi viivyttänyt korjausta huomattavasti. Ostajat eivät voineet asua talossa korjauksen aikana. Hovioikeus kuitenkin hyväksyi käräjäoikeuden perustelut reklamaation myöhästymisestä ja piti tuomion voimassa.