Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kiinteistön kaupan virheeseen liittyvän sopimuksen tulkinnasta (KKO 2014/70)

Tapauksessa KKO 2014:70 korkein oikeus otti kantaa siihen, olivatko ostajat sitovasti luopuneet oikeudestaan esittää uusia vaatimuksia tehtyään myyjien kanssa aiemmin sopimuksen virheiden korvaamisesta.

Taina ja Kari olivat ostaneet kiinteistön, jossa oli kaupanteon jälkeen havaittu rakennusvirheitä. Virheiden johdosta osapuolet olivat tehneet sopimuksen rakennusvirheen vuoksi maksettavista korvauksista. Sopimuksessa sovittiin muun muassa, että myyjät suorittavat virheistä Tainalle ja Karille kertakaikkisena korvauksena 15 000 euroa ja että tämän jälkeen osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan kyseisen kiinteistökaupan osalta.

Pari vuotta mainitun sopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöstä löydettiin uusia virheitä. Virheiden vuoksi Taina ja Kari nostivat oikeudessa kanteen vaatien ensisijaisesti hinnanalennusta ja toissijaisesti vahingonkorvausta. Myyjät vastustivat kannetta vedoten aiempaan virheiden korvaamisesta tehtyyn sopimukseen. Korkeimman oikeuden arvioitavana oli siten se, oliko osapuolten välistä sopimusta pidettävä kiinteistön kauppakirjan täsmennyksenä vai itsenäisenä kiinteistön virheiden korvaamista koskevana sopimuksena. Erityisesti ratkaistavana oli, olivatko ostajat sopimuksella sitovasti luopuneet oikeudestaan esittää kiinteistön kauppaan liittyviä vaatimuksia.

Eri näkökantoja punnittuaan korkein oikeus lausui, että rakennusvirheiden vuoksi tehty sopimus on ollut itsenäinen eikä se ole ollut kauppakirjan täydennys. Tämän vuoksi sopimusta ei arvioida maakaaren säännösten mukaisesti vaan yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden kautta. Esiin ei ollut tullut mitään seikkoja, jotka osoittaisivat sopimuksen sitomattomaksi, joten Tainalla ja Karilla ei ollut oikeutta esittää mitään uusia vaatimuksia kiinteistökaupan osalta, vaan he olivat sopimuksen tehdessään luopuneet oikeudestaan vaatia korvauksia.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2014/20140070