Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Huoneiston vuokraajan vastuu vesivahingosta (Helsingin Hovioikeus 23.4.2015)

Helsinkiläisen asunto-osakehuoneiston omistaja vuokrasi huoneistoaan vuokralaisille, eikä ollut vieraillut asunnossaan kuin muutamia kertoja. Omistaja oli omistanut huoneiston 90-luvulta alkaen ja pitänyt sitä koko ajan vuokrattuna. Vuoden 2010 lokakuussa huoneiston alapuolella olevan asunnon omistaja havaitsi vesipussin asuntonsa katossa. Huoneistossa paljastui laajat vesivahingot.

Vesivahingolle löydettiin kaksi syytä. Ensimmäisenä syynä oli, että wc-tilasta puuttui lattiakaivo ja vedeneristeet ja tilan suihkualtaan pohjaviemäri vuosi. Huoneiston wc-tila oli, ennen nykyistä omistajaa ja ilman asunto-osakeyhtiön lupaa, muutettu omin toimin toimimaan myös suihkuhuoneena. Muutostyön vesieristykset oli tehty puutteellisesti. Toinen syy oli se, että huoneiston keittiön altaan viemäri oli ollut irti ja vedet olivat valuneet viemärin juuresta lattian sisään.

Asunto-osakeyhtiö nosti asiasta kanteen käräjäoikeuteen ja vaati huoneiston omistajalta vahingonkorvauksena 40.000 euroa vesivahingon korjauskustannuksista. Omistaja kiisti kanteen. Hänen mukaansa virheelliset muutostyöt olivat tehty edellisen omistajan toimesta ja hän ei näin ollen vastannut niistä. Omistaja myös vetosi siihen, ettei hän ollut käynyt huoneistossa kuin muutamia kertoja omistusaikanaan ja ei näin ollen voinut olla tietoinen vesivahingoista.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen. Käräjäoikeus totesi, että omistaja ei vastannut edellisen omistajan luvattomista muutostöistä, mutta katsoi omistajan tulleen tietoiseksi siitä, että wc-huone ei täyttänyt märkätilalle asetettavia vaatimuksia asunto-osakeyhtiön vuonna 2001 suorittaman kosteiden tilojen kartoituksen yhteydessä. Käräjäoikeus kuitenkin toteaa, että wc-tilan vuodon havaitseminen olisi edellyttänyt tilan omakohtaista käyttöä. Näin ollen wc-tilan vuodon ei katsottu aiheutuneen omistajan tuottamuksesta. Käräjäoikeus totesi, että keittiön altaan viemäri oli mennyt rikki, koska sen päällä oli säilytetty liikaa tavaraa. Käräjäoikeus katsoi, ettei omistajan voitu edellyttää olevan tietoinen tästä seikasta tai muutenkaan tietoinen vesivahingosta keittiössä.

Asiasta valitettiin hovioikeuteen. Hovioikeus oli erimielinen käräjäoikeuden kanssa. Wc-huonetta oli käytetty 13 vuotta märkätilana omistajan ollessa tietoinen siitä, ettei se täytä märkätilalle asetettuja vaatimuksia. Omistajalla oli erityinen velvollisuus tässä tilanteessa huolehtia, ettei wc-tila vuoda. Näin ollen hovioikeus katsoi, että omistaja oli tuottamuksellisesti aiheuttanut wc-tilan vesivuodon.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että allaskaapin viemärin vuotamisesta johtunut vesivahinko ei johtunut omistajan tuottamuksesta. Allaskaapin viemärin vuotaminen oli tapahtunut äkillisesti ja asunnon vuokralainen ei ollut asiasta ilmoittanut omistajalle. Tällöin ei voitu katsoa, että vian huomaaminen olisi ollut omistajan vastuulla.  Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja velvoitti omistajan suorittamaan 20.000 euroa vahingonkorvauksia talonyhtiölle.