Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kiinteistön kauppa ja petos (Turun HO 30.10.2020)

Joissain kiinteistönkaupan tilanteissa myyjän menettely on ollut niin törkeää, että asiassa on syyllistytty rikokseen. Kahta myyjää vastaan nostetiin syytteet kahdesta törkeästä petoksesta heidän myytyään Nokialla sijaitsevan kiinteistön kahdessa osassa kahdelle eri ostajalle. Kiinteistöllä sijaitsi paritalo, jonka kaksi puolta myytiin erikseen vuoden 2013 aikana. Toinen ostajista sai 3/7 osaa kiinteistöstä ja toinen 4/7 osaa. Molemmat saivat kaupassa hallinnan toiseen kiinteistölle sijaitsevan rakennuksen huoneistoista.

Rakennuksessa paljastui vakavia kosteusvaurioita kaupan jälkeen. Asia eteni rikosprosessiin, jossa syyttäjä nosti syytteet törkeistä petoksista. Syyttäjä katsoi, että myyjät olivat erehdyttäneet ostajia salaamalla rakennuksen vakavat kosteusvauriot ja puutteellisen salaojituksen. Ostajille oli teosta aiheutunut useiden kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Myyjät kiistivät syyllisyytensä petoksiin. Myyjät eivät kertomansa mukaan tienneet virheistä.

Käräjäoikeus totesi myyjien syyllistyneen törkeisiin petoksiin. Rakennuksesta oli laadittu kuntotarkastusraportti vuonna 2012. Kuntotarkastusraportti osoitti talon olleen välttävässä ja osin huonossa kunnossa. Raportissa todettiin, että rakennuksen kellarissa on havaittu kosteus- ja mikrobivaurioita ja suositeltiin olennaisimpien epäkohtien korjaamiseksi mm. salaojituksen tekemistä ja maanpaine-eristyksen asentamista sekä kattovesien poisjohdon parantamista.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, etteivät myyjät olleet antaneet tätä raporttia, tai edes kertoneet sen olemassaolosta, ostajille.  Myyjät eivät olleet myöskään korjanneet kuntotarkastuksessa ilmenneitä vikoja. Myyjien katsottiin antaneen väärää tietoa myös salaojista. Käräjäoikeus totesi, että salaojilla on erityinen merkitys asiassa, koska myydyn kaltaisessa rakennuksessa maasta tulevan kosteuden hallitseminen voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta, jos salaoja on asennettu virheellisesti.

Myyjät olivat myyneet kiinteistöt omistamansa osakeyhtiön kautta. Osakeyhtiö oli myyty pois kosteusvaurioiden paljastuttua ostajille. Käräjäoikeus totesi, että yhtiö on tosiasiassa myyty virhevastuun välttämiseksi ja osoittaa myyjien tahallisuutta asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi kummatkin myyjät yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi heidän tuli korvata aiheuttamaansa vahinkoa ostajille yhteensä 90.000 euroa.

Myyjät valittivat tuomiosta hovioikeuteen. Asiassa järjestettiin pääkäsittely ja kuultiin uutta todistelua, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota asiassa.