Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kiinteistön laatuvirhe ja vastuunrajoitusehto (Itä-Suomen HO 17.6.2014)

Ostajat olivat ostaneet 1930-luvulla valmistuneen omakotitalokiinteistön 159.000,00 euron kauppahinnalla. Kaupan kohteen vakuutettiin olevan hyvin remontoitu. Kauppa oli tehty lokakuussa 2010. Vuoden 2011 huhti-toukokuun paikkeilla ostajat havaitsivat rakennuksen puurakenteissa lahovaurioita. Ostajat reklamoivat asiasta myyjälle saman vuoden heinäkuussa.

Asiasta nostettiin kanne käräjäoikeuteen. Ostajien kanteen mukaan kiinteistöön oli tehty merkittäviä peruskorjaus- ja perusparannustöitä, joiden rakennuslupakäsittelystä ei ollut selvitystä. Tämän lisäksi saunaosastossa oli rakennusvirheitä ja kosteusvaurioita. Ostajien mukaan kiinteistö ei muutenkaan vastannut sitä, mitä heille oli myyty. Rakennuksessa oli puutteellinen julkisivuverhous, rakennuksen ympäriltä puuttui salaojitus, asuintiloissa oli merkittäviä lämpövuotoja ja talon asuinpinta-alat olivat puolet siitä mitä myyntiesitteessä oli kerrottu. Ostajien mukaan myyjä oli tehnyt remontteja taloon itse ja oli rakennusalan ammattilainen, jonka on oltava ollut tietoinen rakennuksen huonosta kunnosta. Ostajat vaativat vahingonkorvausta ja toissijaisesti hinnanalennusta n. 70,000,00 euroa.

Myyjä kiisti kanteen perusteettomana. Myyjän mukaan ostajat olivat ostaneet vuonna 1930 rakennetun talon, joka oli elinkaarensa lopussa. Myyjä vetosi myös kauppakirjaan, jonka mukaan ostajat vakuuttavat tulleensa tietoiseksi sisätilojen kunnosta ja hyväksyvänsä ne ilman korjaustarpeita. Kauppakirjan ehdon mukaan ostajat myös ottivat vastatakseen kaupan jälkeen tietoon tulevista virheistä tai homeongelmasta.

Käräjäoikeus totesi, että kiinteistön ostajan oikeuksia virhe- ja viivästystapauksissa voidaan rajoittaa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla hänen asemansa poikkeaa laissa säädetystä. Tällaisella sopimuksella ei ole mahdollista kiertää myyjän vastuuta salaisesta virheestä. Käräjäoikeus totesi, että tässä tapauksessa ennen kaupantekoa ei ole ollut riittäviä faktoja virheestä ja sen seurauksista. Näin ollen ehto vastuun rajoittamisesta ei ollut riittävässä määrin yksilöity, eikä näin ollen pätevä.

Käräjäoikeus katsoi, että kiinteistössä oli ostajien esittämän kaltaiset virheet. Käräjäoikeus totesi, että myyjä on tehnyt remontteja talossa ja on rakennusalan ammattilainen, joten hänen on ollut oltava tietoinen virheistä ennen kauppaa. Käräjäoikeus velvoitti myyjän suorittamaan ostajille hinnanalennuksena ja vahingonkorvauksena 40.000,00 euroa.

Asiasta valitettiin hovioikeuteen. Hovioikeus yhtyi käräjäoikeuden perusteluihin suurimmilta osin. Hovioikeus kuitenkin totesi, että käräjäoikeus ei ollut eritellyt mikä osuus tuomitusta 40.000,00 eurosta oli vahingonkorvausta ja mikä hinnanalennusta. Näin se katsoi, että myyjä oli velvoitettu korvaamaan 20.000,00 euroa vahingonkorvauksena ja 20.000,00 euroa hinnanalennuksena.