Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Salainen virhe, oikeus hinnanalennukseen (KKO 2009/39)

Tapauksessa KKO 2009:39 korkein oikeus otti kantaa siihen, oliko ostajalla kiinteistössä olleen virheen perustella oikeus hinnanalennukseen tilanteessa, jossa korjauskustannusten määrä oli kauppahintaan nähden varsin vähäinen.

Mikko oli ostanut omakotitalokiinteistön, jonka kauppahinta oli 395 000 euroa. Myöhemmin kävi ilmi, että rakennuksen vesi- ja lämmitysjärjestelmä oli alitehoinen. Mikko oli sitä mieltä, että kaupan kohde ei siten ollut ominaisuuksiltaan sellainen kuin oli sovittu, ja niinpä Mikko nosti myyjiä vastaan kanteen vaatien hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kiinteistön laatuvirheen perusteella.

Käräjäoikeus totesi, että kiinteistössä oli maakaaren tarkoittama laatuvirhe ja velvoitti myyjät suorittamaan Mikolle hinnanalennusta ja vahingonkorvausta yhteensä 4 500 euroa. Asia eteni hovioikeuteen, joka niin ikään katsoi, että kiinteistössä oli laatuvirhe. Hovioikeus kuitenkin lausui, että koska hinnanalennuksen määrä oli vain noin yksi prosentti kauppahinnasta, kaupan kohteen virheellisyys oli merkitykseltään niin vähäinen, ettei se ollut omiaan vaikuttamaan kauppaan. Hovioikeus päätti, että Mikolla ei ollut oikeutta saada hinnanalennusta eikä vahingonkorvausta.

Mikko valitti asiasta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus toi esiin yleiset velvoiteoikeudelliset periaatteet, joiden mukaan myyjän suorituksen merkityksetön, kauppaan tai sen ehtoihin vaikuttamaton poikkeaminen sovitusta ei oikeuta ostajaa käyttämään kaupan kohteen virheellisyyteen liittyviä oikeussuojakeinoja. Korkein oikeus totesi, että virhe oli kauppahintaan suhteutettuna verraten vähäinen mutta ei toisaalta merkityksetönkään. Korkeimman oikeuden mukaan oikeutta hinnanalennukseen arvioitaessa huomioon tulee kuitenkin ottaa myös virheen merkitys muutoinkin. Tässä tapauksessa olennaista oli, että puutteet lämpimän veden saannissa ja lämmön riittävyydessä haittasivat rakennuksen tarkoituksen mukaista käytettävyyttä ja vaikuttivat siten heikentävästi asumiskelpoisuuteen tai ainakin asumisviihtyvyyteen. Tämän vuoksi korkein oikeus päätyi siihen lopputulokseen, että Mikolla oli oikeus käräjäoikeuden tuomion mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2009/20090039