Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Tarpeelliset korjauskustannukset, hinnanalennuksen määrä (Rovaniemen hovioikeus 2009)

Rovaniemen hovioikeuden 4.6.2009 ratkaisemassa tapauksessa hovioikeus otti kantaa siihen, millaiset korjaukset olivat havaittujen virheiden vuoksi tarpeellisia ja mikä oli niiden vaikutus hinnanalennukseen.

Kari ja Ulla olivat ostaneet kiinteistön, jossa oli kaupanteon jälkeen havaittu monenlaisia vikoja: ulkoseinän ja lattian liitoskohdista oli puuttunut hyörynsulkumuovi ja lisäksi materiaalinäytteistä oli todettu mikrobeja. Kari ja Ulla nostivat käräjäoikeudessa kanteen vaatien kauppahinnan alentamista liki 60 000 eurolla, mutta käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan oikeaksi hinnanalennuksen määräksi 7 000 euroa.

Asia eteni hovioikeuden ratkaistavaksi. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tapaan selvitetyksi, että kiinteistössä oli maakaaren tarkoittama salainen laatuvirhe. Hovioikeudessa ratkaistavana oli näin ollen ainoastaan kysymys todettujen virheiden vuoksi tarpeellisten korjausten laajuudesta ja korvaustavasta sekä arvioitujen korjauskustannusten perusteella harkittavasta hinnanalennuksen määrästä.

Tapaukseen liittyviä yksityiskohtia eli muun muassa talon rakennetta, mikrobivaurioiden sijaintia sekä korjaustavasta ja kustannuksista kertovaa monimuotoista näyttöä arvioituaan hovioikeus lausui, että rakennuksen ikä ja kiinteistön kokonaiskauppahinta huomioituna hinnanalennuksen oikea ja kohtuullinen määrä oli 14 000 euroa.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2009/rho20090769