Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Myyjän vastuunjakotaulukko

Olet siis myynyt kiinteistön/asunnon ja haluat tietää mitä vaatimuksia sinuun voidaan kohdistaa. Alla olevaan myyjän vastuunjakotaulukkoon on listattu seikat, joiden perusteella vastuusi myyjänä määritellään.

Omakotitalo sekä paritalo ja rivitalo hallinnanjakosopimuksella Asunto-osake
Myyjän vastuu kestää

5 vuotta kiinteistön hallinnan luovutuksesta

-> mikäli myyjä on menetellyt

 1. kunnianvastaisesti ja arvottomasti TAI
 2. törkeän huolimattomasti häneen ei sovelleta edellä mainittua 5 vuoden aikarajaa

2 vuotta asunnon hallinnan luovutuksesta

-> mikäli myyjä on menetellyt

 1. kunnianvastaisesti ja arvottomasti TAI
 2. törkeän huolimattomasti häneen ei sovelleta edellä mainittua 2 vuoden aikarajaa
Milloin myyjälle voidaan esittää vaatimuksia
 1. Kiinteistö ei ole sellainen kuin on sovittu
 2. Myyjä on antanut ennen kaupantekoa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
 3. Myyjä on jättänyt ilmoittamatta seikasta josta tiesi tai olisi pitänyt tietää
 4. Myyjä on jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kohteen ominaisuudesta
  -> vaatimuksia ei voi esittää vähäisistä virheistä
 5. kiinteistö poikkeaa merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan perustellusti edellyttää (ns. salainen virhe)
 1. Asunto ei vastaa sovittua
 2. Asunto ei vastaa myyjän antamia tietoja
 3. Myyjä on jättänyt kertomatta jostakin asunnon erityisestä seikasta, josta myyjän täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon
  -> vaatimuksia ei voi esittää vähäisistä virheistä
 4. Asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huononpi kuin ostajalla on oikeus odottaa (ns. piilevä virhe)
Mitä myyjältä voidaan vaatia
 1. Hinnanalennusta
 2. Kaupan purkua
 3. Vahingonkorvausta
 1. Hinnanalennusta
 2. Kaupan purkua
 3. Vahingonkorvausta
Myyjän vastuuta rajoittavat tekijät
 1. ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä
 2. ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksen yhteydessä
 3. ostajan tulee ilmoittaa havaituista vioista/puutteista kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen tai olii pitänyt havaita-> ilman oikea-aikaista reklamaatioilmoitusta ostaja voi menettää oikeutensa esittää vaatimuksia
 1. ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä
 2. ostaja ei voi virheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksen yhteydessä
 3. ostajan tulee ilmoittaa havaituista vioista/puutteista kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsi virheen tai olii pitänyt havaita-> ilman oikea-aikaista reklamaatioilmoitusta ostaja voi menettää oikeutensa esittää vaatimuksia
Jos kaipaat lisätietoja Yhteydenotto lakimieheen