Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Myyjän velvollisuudet

Mikäli olet myymässä asuntoa tai kiinteistöä, sinun kannattaa tutustua huolellisesti myyjän velvollisuuksiin ja vastuisiin.

Velvollisuudet ja vastuut
Tiedonantovelvollisuus
 1. myyjällä on laaja tiedonantovelvollisuus kohteen ominaisuuksista
  -> perustuu siihen, että myyjän oletetaan kohteen omistajana tietävän siitä esimerkiksi ostajaa enemmän
  -> sillä kuinka kauan myyjä on kohteen omistanut, ei ole merkitystä, koska tilannetta arvioidaan sen mukaan, mitä myyjän tulisi omistamastaan kohteesta tietää
  -> näin ollen myyjä ei vapaudu virhevastuusta vain sen perusteella, ettei tiennyt virheestä
 2. myyjän tulee antaa tiedot pinta-alasta, tiedot rakennuksen ja laitteiden iästä ja kunnosta sekä muista kohteen ominaisuuksista
 3. mikäli myyjä ei ole varma jostain ominaisuudesta, tulee hänen ilmaista epävarmuus
 4. myyjän tulee kertoa rehellisesti tiedot, jotka vaikuttavat kohteen käyttöön tai arvoon
  ->oma-alotteisesti ilmoitettava tiedossaolevat puutteet/viat sekä muut kohteen laatuun liittyvät seikat
  -> ilmoitettava esimerkiksi viat putkistoissa sekä lämmöneristyksissä
  -> kerrottava myös seikat, joiden perusteella voidaan epäillä esimerkiksi rakenteiden viallisuutta
 5. myyjän tulee myös oikaista havaitsemansa ostajan virheellinen käsitys kohteen aiottuun käyttöön vaikuttavasta ominaisuudesta tai sen merkityksestä
 6. mikäli myyjä on korjannut antamansa ilmoituksensa ennen kaupantekoa, ei ostaja voi tähän enää vedota
Kiinteistönvälittäjä/
muu edustaja

Monesti kohteen myynti on uskottu kiinteistönvälittäjälle, joka myös hoitaa myyjän tiedonantovelvollisuuden täyttämisen

a) myyjä vastaa toimeksiannostaan toimivan kiinteistönvälittäjän tai edustajan antamista tiedoista tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä
-> myyjä ei vapaudu vastuusta, vaikka hän ei ole tiennyt kiinteistönvälittäjän/muun edustajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä

b) myyjä ei vastaa niistä kiinteistönvälittäjän antamista tiedoista, jotka eivät kuulu myyjän tiedonantovelvollisuuden piiriin

Vastuunrajoituslauseke Myyjä voi rajoittaa lain mukaista vastuutaan yksilöimällä riittävän selkeästi kauppakirjaan ne seikat, jotka jäävät hänen vastuunsa ulkopuolelle
Jos kaipaat lisätietoja Yhteydenotto lakimieheen