Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuunjako

Alla olevasta taulukosta näet, miten vuokranantajan ja vuokralaisen keskinäinen vastuu ongelmatilanteessa jakaantuu.

 VuokranantajaVuokralainen
Velvollisuudeta) huoneiston oltava vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana kohtuullisessa kunnossa
a) viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta

-> jos ilmoituksen laiminlyö, vuokralainen vastaa laiminlyönnistä aiheutuvasta vahingosta

b) korvattava vahinko, joka tahallisesti tai huolimattomuudella on huoneistolle aiheutettu
Oikeudeta) oikeus saada korvaus vuokralaiselta, jos tämä tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttaa vahinko huoneistollea) oikeus purkaa vuokrasopimus, jos huoneiston puutteellisuudella olennainen merkitys eikä
1) vuokranantaja poista puutteellisuutta tai
2) puutteellisuutta ei voida korjata

b) oikeus purkaa vuokrasopimus heti jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu terveydelle ilmeistä vaaraa
-> mahdollisesti
oikeus myös vahingonkorvaukseen

c) oikeus saada vapautus vuokranmaksamisesta tai alennusta vuokrasta jos
1) huoneistoa ei voi käyttää
2) huoneisto ei ole ollut vaaditttavassa kunnossa

-> ei oikeutta vapautukseen/alennukseen jos huoneiston kunto johtuu vuokralaisen menettelystä
Ei oikeuttaa) tulla huoneistoon sopimatta siitä ensin vuokralaisen kanssa

-> on päästettävä jos se on tarpeen huoneiston kunnon selvittämiseksi
a) tehdä korjaus- ja muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa

-> oikeus ilman lupaa tehdä toimia joilla estetään välittömästi uhkaava vahinko

-> ilman lupaa oikeus korjata puutteellisuus, jonka korjaamisen vuokranantaja laiminlyö
Selvittääksesi ongelmaa yhteydenotto lakimieheen Ota ensisijaisesti yhteyttä vuokranantajaasi ja toissijaisesti isännöitsijään