Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Asumisoikeusasuntoon liittyvä vastuunjako

Alla olevasta taulukosta näet, miten asumisoikeusasunnon omistajan ja haltijan keskinäisen vastuu ongelmatilanteessa jakaantuu.

 

Asunnon omistaja Asunnon haltija
Velvollisuudet
 1. huoneisto on pidettävä haltijan hallinta-aikana kohtuullisessa kunnossa
 1. korvattava omistajalle vahinko, jonka tahallisesti tai huolimattomuudella huoneistolle aiheuttaa
 2. ilmoitettava viipymättä omistajalle huoneiston vahingoittumisesta tai puutteellisuudesta
  -> jos kyseessä akuutti vahinko, ilmoitus tehtävä heti
  -> jos ilmoituksen laiminlyö, joutuu haltija vastuuseen laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta
Oikeudet
 1. huoneiston oltava hallinnanluovutuksen yhteydessä sellaisessa kunnossa kun siltä kohtuudelta voidaan edellyttää
 2. oikeus vapautukseen tai alennukseen käyttövastikkeesta ajalta jolloin huoneistoa
  1. ei ole puutteellisen kunnon vuoksi voitu käyttää tai
  2. kunto on ollut muuten puutteellinen

-> oikeus vapautukseen tai alennukseen siitä alkaen, kun omistaja saanut tiedon puutteellisuudesta
-> vapautukseen/palautukseen ei oikeutta jos puutteellisuus johtuu asunnon haltijasta
-> myös vahingonkorvaus mahdollinen

Selvittääksesi ongelmaa Ota yhteyttä asunnon omistajaan