Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Työnantajan ja työntekijän vastuunjako

Ongelmasi kohde on siis työpaikkakiinteistössä. Alla olevasta taulukosta selviää, mihin toimiin työnantajan ja työntekijän tulee ryhtyä.

Työnantaja Työntekijä
Velvollisuudet
  1. huolehdittava tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden terveydestä työssä
  2. tarkkailtava työympäristöä
  3. huolehdittava, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimet otetaan huomioon työnantajan toiminnassa
  1. ilmoitettava viipymättä työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteista-> ilmoitus home-epäilyistä esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, työsuojelupäällikölle
Jos kaipaat lisätietoja Yhteydenotto lakimieheen